Lindorff Zwolle

Mart van der Meer van OIP is in februari 2011 betrokken als Interieurarchitect bij het project Lindorff. Lindorff zocht een leverancier die het PVE zoals geschreven door Ynno kon vertalen naar een functioneel en esthetisch gevisualiseerd ontwerp en die dit tegelijkertijd ook kon budgetteren. Uiteindelijk heeft Lindorff voor Primair Projekt/OIP gekozen.

De twee verdiepingen in het Place Vendome kenmerken zich door een middengebied met hierin verkeer functies en sanitaire voorzieningen. Aansluitend hierop twee redelijk standaard gemaatvoerde open kantoorvleugels  met schuine, in horizontale- en verticale zin, kopgevels.

In deze kantoorvleugels hebben we vlekken van de verschillende afdelingen per verdieping gepositioneerd. Vervolgens zijn deze vlekken functioneel  (in M2 en aantallen werkplekken) ingedeeld en zijn er keuzes gemaakt omtrent de positionering van de open- en gesloten functies. Hieruit volgden de eerste indelingen. Deze zijn vervolgens 3 dimensionaal vertaald tot een ontwerp waarbij ook voorstellen voor afwerkingen, materialen, kleuren, nieuwe en hergebruikt meubilair zijn gedaan.

Dit ontwerp is gebudgetteerd en is uitgewerkt tot tekeningen voor prijsvorming en de uitvoerende partijen zijn geselecteerd. Uiteindelijk zal Mart, namens Primair Projekt, de complete afbouw (met uitzondering van de installaties) begeleiden in het bouwproces. Het resultaat moet een nieuwe werkomgeving worden waarbij er en optimale mix gemaakt is tussen nieuw en hergebruik en er geprobeerd is een maximaal esthetisch resultaat te behalen met een zeer efficiënt budget."

Berkel en Rodenrijs, november 2012